İnşaat Uygulama2019-11-04T12:44:30+00:00

İNŞAAT UYGULAMA

Projelerimiz

İNŞAAT UYGULAMA

TES-İŞ, inşaat uygulamalarını yüksek kalite ve mühendislik bilimi kullanılarak yürütmektedir. Bu şekilde TES-İŞ, aşağıdaki tür yapıların uygulamalarını gerçekleştirecek her türlü bilgi, alt yapı ve donanıma sahiptir

 • Konutlar
 • Endüstriyel Yapılar
 • Köprüler (Kısa açıklıklı)
 • İstinat Yapıları
 • Depolar, Su Tankları, Silolar ve Hangarlar
 • Havuzlar
 • Kuleler
 • Spor Tesisleri ve Stadyumlar
 • Altyapı
 • Eski Eser (Restorasyon ve Rekonstrüksiyon)

Betonarme ve Çelik Yapılar

Sanayi yapılarında tecrübe sahibi olan firmamız plastik, tekstil, elektronik, metalürji gibi birçok önemli sektörün ihtiyacını karşılayan fabrika projelerini başarıyla tamamlanmıştır. Özellikle, ağır yüklere maruz endüstriyel yapı projelerinin hayata geçirilmesinde gösterdiğimiz titizlik, ürettiğimiz özel çözümler ve hızlı yapım teknikleri sanayi yapılarında TES-İŞ’i aranan firma yapmaktadır. Çelik yapılarda özel tasarlanmış birleşim detaylarının uygulanması bu yapıların performansını artırır. Her boyutta gerek imalat gerekse montajını yapım ilkelerinden taviz vermeden gerçekleştirmekteyiz.

Yapısal Dayanım Değerlendirme

FEMA (Federal Emergency Management Agency) tarafından yayınlanan mevcut yapıların depreme karşı değerlendirilmesi kriterlerine ve TDY (Türk Deprem Yönetmeliği) standartlarına göre yapılmaktadır. Bir yapının güçlendirme projesinin yapılması için yapıdan beklenen performansa bağlı bir güçlendirme stratejisi belirlenir. FEMA’ ya göre değerlendirilecek performans seviyesi dikkate alınarak mevcut yapının güçlendirme hesapları yapılarak en uygun güçlendirme projesi hazırlanır.

İNDİR
Yapısal Dayanım Değerlendirme, Onarım ve Güçlendirme Kataloğu
İNDİR
 • Servis Yüklerinin artması (yapının kullanım amacının değişmesi)
 • Depreme karşı yapı davranışının belirlenmesi
 • Yapıda zayıf beton veya yetersiz donatı kullanılması
 • Yapı projeleri ve rölöve alınması
 • Yapı bilgilerinin toplanması
 • Yapı testleri (BS1881, AC1228.2R)
  • Schmidt çekici ile beton sertliğinin tayini (ASTM C 805’e göre yapılmaktadır)
  • Ultra-ses cihazı ile betondaki ses hizının ve betonun elastisite modülünün tayini (BS1881’e göre) yapılması kontrolü
  • Karot alınması ve ultra-ses ile korelasyon
  • Kritik elemanlarda profometre ile donatı ile kontrolü
 • Zemin etüdü
 • 3-boyutlu yapısal analiz
 • Kesit hesapları ve kesitlerin kontrolü + Sonuç ve öneriler raporunun hazırlanması
 • Gerekli ise güçlendirme projesinin hazırlanması
 • Güçlendirme uygulamalarının yapılması

Onarım ve Güçlendirme

Hasara uğramış bir yapının kullanım amacını sorunsuz bir şekilde yürütmeye devam etmesi için yapılan onarım faaliyetleri aynı zamanda yapının servis ömrünü de uzatır.

FRP (Fiber Reinforced Polymers) sistemler betonarme yapıların güçlendirilmesi için klasik tekniklere alternatif olarak son yıllarda yaygınlaşmıştır. Betonarme elemanlara dıştan yapıştırmalı ilave donatı olarak kullanılan FRP sistemleri diğer klasik güçlendirme tekniklerine karşın önemli avantajlar sağlamaktadır.

İNDİR
Yapısal Dayanım Değerlendirme, Onarım ve Güçlendirme Kataloğu
İNDİR

FRP kompozitleri; + Hafiftir: Yapıya ilave yük getirmez. + Kolay uygulanır: Diğer tekniklere nazaran daha kolay ve hızlı bir şekilde uygulanır ve çalışma esnasında yapı hizmete devam edebilir. + Korozyona uğramaz: Alternatifi olan çelik ve betonarme korozyona uğramasına karşın FRP sistemleri korozif değildir FRP ile güçlendirme tasarımı ve uygulaması ACI tarafından yayınlanan 440 standardı ilkelerine göre yapılmaktadır Tüm dünyada bu teknikle ilgili en son araştırmalar ve uygulamalar TES-İŞ tarafından takip edilmekte ve uygulanmaktadır.

 • Kimyasal Etkenler son yüzyılda yapılarda önemli bir tehdit oluşturmaktadır. Bu etkenler Korozyon (Karbonasyon ve klor kirlenmesi) ve Alkali Silika Reaksiyonudur ve yapılarda çok önemli hasarlar meydana getirir.
 • Yetersiz donatı kullanılması, düşük beton sınıfı tercihi, yetersiz su yalıtımı, eksik jeolojik araştırma, hatalı imal edilmiş taşıyıcı sistem elemanları, sık donatılı betonarme elemanlar, çelik yapı projelerinde detayların eksikliği, tariflerin yetersizliği, standartlardaki revizyonlar genel olarak eksik veya hatalı projelendirme başlığı altında onarım veya güçlendirme gerektirir.
 • Projeye uygun donatının yerleştirilmemesi, isçilik hataları, betonarmede yetersiz paspayı, hatalı kalıp uygulanması, beton kürü eksiklikleri sonucu çatlak oluşumları, çelik yapılarda açık alanda yapılan kontrolsüz kaynaklı imalatlar, yetersiz kaynak kalınlıkları, çelik yorulmaları, çeliğe korozyona karşı yeterli koruyucunun uygulanmaması yapım kusurları olarak tarif edilmektedir. Yapım kusurlarının tespit edilmesi durumunda yapımın onarılması veya güçlendirilmesi gerekmektedir.
 • Hatalı malzeme kullanımı da yapılarda onarıma gerek duyulan etkenlerdendir. Betonarme yapılarda uygun olmayan kum ve agrega, klorlu kimyasal katkılar, uygun olmayan çimento, yüksek su çimento oranı ve standartlara uygun olmayan beton ve donatı (demir) çubuğu kullanımı, çelik yapılarda projede belirtilen kalitede bulonların kullanılmaması bu başlık altındaki etkenlerdir.
 • Mekanik dış etkenlerden çarpma (özellikle köprülerde), darbe, yarılma, titreşim (ağır sanayi tesislerinde), aşırı yük, yangın ve aşınma yapılarda onarım gerektirir.
 • Atmosferik etkenlerden donma-çözülme, ısı değişiklikleri. asit yağmurları ve rüzgar etkenleri yapıları yıpratır.
 • Ayrıca deprem, doğal afetler, jeolojik etkiler, yer altı suları ve bakım eksikliği de yapılarda onarıma veya güçlendirmeye sebep olan önemli etkenlerdendir.