Tasarım ve Proje2019-03-06T13:58:41+00:00

TASARIM VE PROJE

Projelerimiz

TASARIM VE PROJE

Etkin bir inşaat süreci iyi tasarlanmış bir projeyle mümkündür. Müşterinin istekleri ve yapının gerekleri doğrultusunda yönetmeliklere uygun bir tasarım için tüm Mimarlık ve Mühendislik disiplinleri ortak emeğe dayalı çalışırlar. Böylece inşaat aşamalarında ve yapının servis sürecinde karşılaşılabilecek olumsuzluklar önceden tespit edilerek gerekli çözümler üretilir. Bu da müşteriye hızlı, kaliteli ve daha ekonomik bir proje imkanı sağlar.

 • Fizibilite Çalışması

 • Tasarım Çalışması

 • Proje Hazırlama

 • Avan Proje

 • Detaylı Uygulama Projesi

 • Montaj Tasarımı

Fizibilite Çalışması

 • Yapılacak projenin işlevselliğinin belirlenmesi

 • Metraj ve keşif hazırlanması, iş programı ve finans akışının belirlenmesi

 • Malzeme ve işçilik teknik şartnamelerinin hazırlanması

Tasarım Çalışması

 • Projeleri hazırlanacak yapı için iş sahibine alternatif projeler üretilmesi

 • Avan projenin uygulama projesine dönüştürülmesi

 • Statik ve dinamik analizlerin yapılması ve detay projelerinin hazırlanması

 • Yapıların servis veya dinamik yükler altındaki davranışlarının bilgisayar ortamında modellenmesi

 • Projelerin resmi onaylarının alınması

 • Son durum projesi (as-built) hazırlanması

Proje Hazırlama

Tasarımda 3-boyutlu model hazırlama. hesap ilkelerine uygun olarak yapılan analizlerden sonra projelerin çizim programlarında yapılması. Kalıp planları, kolon, perde ve kiriş detayları, kısa konsollar, makine temelleri veya mesnetlerinin detaylandırılması dışında ayrıca sanayi yapılarında kamyon yükleme platformları, manevra sahaları ve müştemilatların detaylandırılması.

Tek veya çok katli betonarme yapılar, sanayi yapıları (fabrikalar, depolar vb.), silolar, havuzlar, rezervuarlar, istinat yapıları (kalıcı veya geçici), kuleler, spor tesisleri ve stadyumlar, kanallar, kısa açıklıklı köprü projeleri vb…

Yapının kullanım amacına bağlı olarak uygun malzeme seçimi ve optimizasyonlu ön tasarım yapı maliyetlerini önemli ölçüde düşürmektedir. Bu nedenle, çelik yapıların tasarımında ön proje büyük önem sağlar. Çelik çatılar, tek veya çok katlı çelik yapılar, asma katlar, endüstriyel tesisler, platformlar, kuleler, köprüler, stadyumlar ve sundurma projeleri. Detay projeleri, kaynaklı ve bulonlu birleşimlerin boyutlandırılması

Taş veya taşıyıcı tuğla ve ahşap ile yapılan kilise, cami, han, köprü ve binaların bilgisayar ortamında gerçek davranışına yakın modellenmesi, malzeme bilgilerinin modele aktarılması, hesaplarının yapılması ve projelerinin hazırlanması